Sàn Gỗ Kỹ Thuật Inovar HHB2540

Kích thước: 15 x 140 x 808 mm

Số lượng tấm/ hộp: 8 tấm/hộp

Diện tích/ hộp: 0,905 m2/hộp

[Xem tiếp]