Sàn Gỗ Kỹ Thuật Inovar HXB1237

Kích thước: 15 x 192 x 1616 mm

Số lượng tấm/ hộp: 6 tấm/hộp

Diện tích/ hộp: 1,86 m2/hộp

[Xem tiếp]